Ett rikstäckande återvinningssystem för miljömedvetna företag

I Sverige finns sedan 1994 ett producentansvar
för förpackningar. Det innebär att alla företag
som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning
eller förpackad vara ansvarar för att
förpackningarna kan samlas in och återvinnas.
Det är därför REPA finns. Vi är en del av FTI,
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, och
vi ägs gemensamt av näringsliv och branschorganisationer.
Vi erbjuder företag tillgång till
ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar
av plast, kartong/papper, wellpapp
och metall. Genom att ansluta er till oss blir ni
en del av detta system och tillsammans uppfyller
vi producentansvaret. De flesta företag
Ett rikstäckande återvinningssystem
för miljömedvetna företag
tycker det är väl investerade pengar, eftersom
alternativet skulle vara att i egen regi bygga
upp ett återvinningssystem.
Som ansluten till REPA vet du att du tar ditt
producentansvar och genom det bidrar till att
vi i Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna
i världen. Det som tidigare betraktades
som avfall kommer idag i hög grad till nytta
som ny resurs. Det är en viktig dimension i
arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle.
Läs mer på de följande sidorna om producentansvaret,
REPA och FTI.