Återvinning och miljö

Läsa om återvinningen av de olika materialen i våra förpackningar.

Återvinning av glas

Glas är ett material som går att återvinna obegränsat utan att kvaliteten försämras. Allt glas som återvinns i hela landet transporteras till Svensk GlasÅtervinning i Hammar, Närke. Där sorteras, rensas och krossas glaset så att det kan användas som ny råvara igen.

När man använder återvunnet glas istället för nytt glas så minskar energiförbrukningen med 20%.

Cirka 40% av det glaset som återvinns används för att tillverka nya flaskor. Lika mycket – cirka 40% används till att tillverka isolering för byggnader. Resten av glaset går på export.

Får att glaset ska kunna återvinnas så måste det vara fritt från keramik och porslin, då detta förstör smältprocessen och försämrar glaskvaliteten.