Information om GRÖNA PUNKTEN

repa-for-webSom kund till vår organisation för förpackningsåtervinning FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), och grundat på ett giltigt avtal, har ni för närvarande rätt att använda det skyddade varumärket ”Gröna Punkten” (The Green Dot) på förpackningar som distribueras i Sverige. Som ni kanske känner till är Gröna Punkten ett av världens mest spridda och använda varumärken, och visar att företagen bidrar finansiellt till de förpackningsåtervinningsorganisationer som har etablerats i enlighet med den europeiska lagstiftningen om förpackningar och förpackningsavfall.

Eftersom vi och andra Gröna Punkten-organisationer i andra länder ofta får frågor från kunderna gällande den rekommenderade användningen av Gröna Punkten på förpackningar, har vi utvecklat gemensamma riktlinjer i samarbete med vår europeiska paraplyorganisation PRO Europe s.p.r.l. Dessa riktlinjer är avsedda att erbjuda vägledning för företag som använder Gröna Punkten på sina förpackningar, samt att säkerställa att symbolen används på rätt sätt.

Eftersom vi är medvetna om att förändringar i förpackningsdesignen kräver tid och resurser, vill vi göra klart att det inte är nödvändigt att ändra designen direkt, enbart för att göra en anpassning till riktlinjerna för Gröna Punkten. Vi har heller ingen slutgiltig deadline för genomförandet. Däremot vill vi att ni anpassar framställningen av Gröna Punkten i samband med att ni gör andra förändringar av förpackningsdesignen. Riktlinjerna finns på PRO Europes webbplats (www.pro-europe.info), på din kundsida samt bifogas här.

Öppna Guidelines som PDF-fil

Vi hoppas att de här riktlinjerna är till hjälp. Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
FTI AB