Information om plast & glas

Nedanstående redovisnings egenskaper är i huvudsak inhämtad från råvaruleverantören. Vissa variationer kan förekomma beroende på vilket råvarufabrikat som använts. Vi hoppas vår sammanställning kan vara till hjälp, men rekommenderar våra kunder att i tveksamma fall låta testa förpackningens lämplighet med hänsyn till innehållet.

Glas

Glas

Vanligt glas tillverkas av sand, soda och kalk med små tillsatser av magnesium, aluminium och järn, samt luttringsmedel för att homogenisera glassmältan.

Nordic Pack arbetar främst med två typer av glas, klass l glas (Neutralglas eller borosilikatglas) och klass lll glas (sodaglas). Klass l glaset används främst inom vårt pharma inriktade sortiment där vi främst arbetar med rörglas men även med formgjutet glas. Klass lll glaset används främst inom vårt standardsortiment.

Generell information – Klass l glas
Glasbehållare avsedda för läkemedel indelar farmakopen i 3 hydrolytiska klasser: klass l, lass ll & klass lll varav vi inriktar oss på klass l glas.

KLAS l: Neutralglas eller borosilikatglas. Är avsedda för sura, neutrala och alkaliska lösningar, varav det rekommenderas en stabilitetstest för den sistnämnda. De kan steriliseras före och efter fyllning.

Generell information – Klass l glas
KLASS lll: Sodaglas med genomsnittlig hydralytisk resistens. USP 23 tillåter denna glastyp för användning till parenterala lösningar bara efter genomfört stabilitetstest. Den europeiska farmakopen specificerar att glaset bara får användas för vattenfria och pulverformiga injektionspreparat. Klass 3 skall före använding torrsteriliseras.

Pet

Polyester/ Polyetenterephtalat

Glasklar och okrossbar. Biaxialt orienterad. Bra barriäregenskaper samt utmärkt resistens mot aromatiska och alifatiska kolväten. Ej toxikologisk. Går utmärkt att infärga.
Termoplastisk polyester (PET) har full FDA godkännande för all livsmedel. PET material är ett rent material som inte innehåller några tillsatser eller komponenter som kan migrera eller kombinera med din produkt. Termoplastiska polyestern är, såsom glas, icke-bionedbrytbara men istället en värdefull och därför ett attraktivt och material för att återvinna.
Materialet tål mellan ca. +60ºC och -40ºC.

Pe

Etenplast/ Polyetelene

Mjuk termoplast transparent till opak med mycket god slaghållfasthet och böjtålighet. Har god resistens mot de flesta kemikalier även starkt frätande, med undantag för höga koncentrationer av saltpetersyra och svalvelsyra samt starka lösningsmedel som trikloretylen (med fler klorkolväten) och terpentin. Går utmärkt att infärga.
Materialet tål mellan ca. +80ºC och -40ºC.

OPAK – genomsynlig men ej glasklar. Samtliga kvaliteter är livsmedelsgodkända.

PP

Propylenplast / Polypropylene

Styv termoplast transparent till opak med god tryck-, böj och draghållfasthet vid normal temperatur, men blir sprödare i kyla. Har god resistens mot svaga syror, alkalier, alkohol, aromatiska oljor, ammoniak m.m. Tål ej tri, salpetersyra 90%, terpentin, koltetraklorid och andra klorkolväten. Går utmärkt att infärga.

Materialet tål mellan +120ºC och -40ºC och kan därför steriliseras vid temperaturer över 100ºC

OPAK – genomsynlig men ej glasklar. Samtliga kvaliteter är livsmedelsgodkända.

Styrenplast/ Polystyrene

Mycket styv termoplast med högblank yta. Har god drag-, böj- och slaghållfasthet. Är beständig mot svaga syror, svaga alkalier, salter och lägre alkoholer med tål ej tri och andra klorkolväten, aceton, terpentin, bensin, bensen och aromatiska oljor. Luktfritt, men tar lukt av starkt luktande ämnen. Går utmärkt att infärga.

Materialet tål mellan ca. +70ºC och -40ºC (+90ºC för värmetåligt material)

 

 Gudelines

Klicka för att få bilden större!