Certifieringar

Miljöfrågorna är högt prioriterade hos Nordic Pack. Vi är certifierande enligt miljöcertifieringssystemet ISO 14001 och kvalitetssystemet ISO 9001.

Vi lägger stor vikt vid att hjälpa och rådgöra med kunden för bästa miljöval och för företaget är det en självklarhet att ta ett stort miljöansvar.

Märkningar & medlemskap

Nordic Pack är medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och i Svensk Glasåtervinning.

FTI / Gröna punkten

Vårt företag är anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Förpackningsavgifter är betalda för förpackningarna runt våra varor. I de fall avgift är betald för förpackningen i sig (den försålda varan) är det specificerat. Den Gröna Punkten är ett den märkning som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen saluförs.

Svensk Glasåtervining

Glas får att årervinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. I Sverige återvinns 93% av de 186 000 ton glasförpackningar som finns ute på marknaden.

Läs mer om hur vi arbetar med återvinning