Egen packning på vårt lager

Få burkar eller flera pallar går lika bra

På Nordic Pack packar vi om förpackningarna i ytterligare ett led. Det gör att vi kan ge våra kunder en service som är ovanlig i grossistbranschen – kunden kan köpa mindre volymer utan att det påverkar säkerheten

Med vårt flexibla lagersystem kan vi erbjuda snabba och säkra leveranser av såväl stora som små kvantiteter. Det finns inga begränsningar varken uppåt eller nedåt.