Vi inför ny rutin, fr.o.m. 1 december 2013

 

26 november, 2013

Vi har under det senaste året haft en explosionsartad utvecklig vad beträffar förfrågningar i alla former.

Många av dessa förfrågningar utmynnar i order, vilket vi är mycket tacksamma för. I takt med en ökad orderingång ser vi nu en begränsning vad beträffar kapacitet.
Detta genom hela vårt flöde; försäljning – lager – ekonomi.

Med anledning av detta blir vi tvungna att införa nya rutiner.

För er som kund kan detta i en förlängning innebära reducerade fraktkostnader, lägre kostnader för era produkter.

Detta genom färre antal leveranser per år samt annan prisnivå.

Vår målsättning i den nya rutinen är att bibehålla vår höga kvalité vad beträffar leverans, och förhoppningsvis bli ännu ett strå vassare.

Vi kommer fr.o.m. den 1 december 2013 att införa någon som vi kallar för småorderavgift.

Detta innebär att order (varuvärde) under 2000 SEK exkl. moms kommer att belastas med en liten avgift [småorderavgift] om 250 SEK exkl. moms.

Finns det frågor kring detta är ni givetvis varmt välkomna att kontakta vår säljavdelning.

På telefon 08-556 319 00, alt. e-mail  info@nordicpack.com