Min lista Listan är tom
NordicPack

Återvinnings­process Glas & Plast

Återvinning av glas*

Glasförpackningar

Glas är ett material som går att återvinna obegränsat utan att kvaliteten försämras. Allt glas som återvinns i hela landet transporteras till Svensk Glasåtervinning i Hammar, Närke. Där sorteras, rensas och krossas glaset så att det kan användas som ny råvara igen.

När man använder återvunnet glas istället för nytt glas så minskar energiförbrukningen med 20%.

Cirka 40% av det glaset som återvinns används för att tillverka nya flaskor. Lika mycket – cirka 40% används till att tillverka isolering för byggnader. Resten av glaset går på export.

Får att glaset ska kunna återvinnas så måste det vara fritt från keramik och porslin, då detta förstör smältprocessen och försämrar glaskvaliteten.

Se filmen om hur glasåtervinning fungerar på ftiab.se

Återvinning av Plast – Plastens väg genom hela kedjan**

Producenter

Producenterna är de som producerar och använder plastförpackningar till sina produkter och livsmedel. Producenterna har ett producentansvar.

Plastförpackningar

Varje år sätts cirka 200 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Förpackningar som omsluter de varor vi köper.

Insamling av plastförpackningar

I anslutning till våra hem finns antingen återvinningsstationer eller en fastighetsnära insamling (soprum eller sortering direkt i soptunnan) där du lämnar dina sorterade plastförpackningar. De drivs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Till plastförpackningar hör förpackningar av både mjuk- och hårdplast.

Balning

Innan plasten kommer till anläggningen i Motala packas de till en kubikmeter stora plastbalar.

Sortering

När plastbalarna kommer till anläggningen i Motala sorteras förpackningarna utifrån plastsort och eventuellt utifrån färg. Plast som inte kan återvinnas går istället till energiutvinning.

Tvätt och granulering

Från anläggningen skickas den sorterade plasten till någon uppköpare. Där tvättas och granuleras den och blir återvunnen plastråvara som kan användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Nu har vi lyckats sluta kretsloppet.

Energiutvinning

Plastförpackningar som inte kan återvinnas i anläggningen eller som har slängts i hushållsavfallet bränns och blir till energi. Det betyder att de inte återvinns till nya plastprodukter – ett slöseri med jordens resurser.

*Källa: Svensk Glasåtervinning
**Källa: Svensk Plaståtervinning

cross