Min lista Listan är tom
NordicPack

Miljöansvar

Medlemskap & Märkningar

Nordic Pack är medlem i NPA, Näringslivets Producentansvar (fd FTI) och i Svensk Glasåtervinning.

NPA / Gröna punkten

Nordic Pack är anslutet till Näringslivets Producentansvar (NPA) och betalar en förpackningsavgift för emballaget (well/plast) runt våra varor, samt våra glasförpackningar. Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runtom i landet och ger även 1,8 miljoner hushåll möjlighet att återvinna i egna fastigheten.

Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning är bäst i världen på att återvinna glas. I dag återvinns över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle.

Varje vardag tar Svensk Glasåtervinning emot cirka 25 lastbilar med sammanlagt 700 ton glasförpackningar till anläggningen i Hammar. Där förädlas det gamla glaset till ny råvara. Den används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan de återvinns igen.

Återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Förpackningsavgifter finansierar

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Verksamheten drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna förekommer. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

Nordic Pack debiterar och deklarerar glasåtervinningsavgiften i samband med att säljfakturan skickas till kund. Nordic Pack deklarerar och betalar i vår tur samtlig avgifter till NPA som i sin tur rapporterar till Naturvårdsverket. Detta är en service vi tillhandahåller till våra svenska kunder så länge nuvarande upplägg råder NPA.  

Under 2022 gick vi över från en volymbaserad debitering, till en debitering baserat på produktens vikt. Alla avgifter regleras av NPA och finns att hitta på deras hemsida. Avgiften kommer ni som kund att kunna se på orderbekräftelsen/fakturan.

För mer information gällande producentansvaret och det generella miljöarbetet som vi dagligen fokuserar på, vänligen besök Näringslivets Producentansvars hemsida

cross