Min lista Listan är tom

Miljöansvar

Medlemskap & Märkningar

Nordic Pack är medlem i Nordisk BioplastföreningFörpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och i Svensk Glasåtervinning.

Nordisk Bioplastförening

Nordisk Bioplastförening bygger ett nätverk mellan aktörerna i branschen och ska jobba för ökat samarbete mellan företag och för kontinuerligt utökad kontakt med, och kunskap om, vad som händer inom forskning och i den akademiska världen. Medlemmarnas kunder kan också bli medlemmar i föreningen.

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen / Gröna punkten

Nordic Pack är anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Förpackningsavgifter är betalda för emballaget (well/plast) runt våra varor. Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runtom i landet och ger även 1,8 miljoner hushåll möjlighet att återvinna i egna fastigheten.

Återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Förpackningsavgifter finansierar

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Verksamheten drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna förekommer. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning är bäst i världen på att återvinna glas. I dag återvinns över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle.

Varje vardag tar Svensk Glasåtervinning emot cirka 25 lastbilar med sammanlagt 700 ton glasförpackningar till anläggningen i Hammar. Där förädlas det gamla glaset till ny råvara. Den används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan de återvinns igen.

Nordic Pack debiterar och deklarerar glasåtervinningsavgiften i samband med att säljfakturan skickas till kund. Detta är en service vi tillhandahåller till våra svenska kunder så länge nuvarande set up råder från Svensk Glasåtervinning.  

Under 2022 kommer vi succesivt gå över från en volymbaserad debitering till den mer moderna modellen; att debitera baserat på produktens vikt. Enligt våra beräkningar kommer då merparten av alla förpackningar i glas vi säljer att debiteras en lägre avgift än tidigare.

Detta kommer ni som kund kunna se på orderbekräftelse/faktura framöver.

cross