Min lista Listan är tom
NordicPack

Återvunnet material

Återvunnen plast – för en hållbar framtid

I takt med att allt fler företag arbetar proaktivt med miljöfrågor så har branschen arbetat aktivt med att hitta hållbara alternativ till våra traditionella råvaror. Idag kan man tex välja att tillverka en PET flaska i 100% återvunnen plast.  Nedan följer en beskrivning av hur våra leverantörer arbetar med återvunnenplast samt hur återvunnenplast skiljer sig från Virgin plast.

Post Consumer Regrind (PCR)

Återvinningsprocessen

PCR består av plastförpackningar som har använts för sitt avsedda syfte och återvunnits. Vanligtvis via en avfallsanläggning som sedan skickar vidare materialet för ombearbetning. Processen kallas mekanisk återvinning. Materialet hackas, rengörs och antingen görs som flingor (Granulat) eller förvandlas tillbaka till pellets som kan bearbetas på nytt. Detta är ett exempel på en cirkulär ekonomi, där plasten kan användas om och om igen.

Plastförpackningar som återvunnits har använts till mängder av olika ändamål och har utsatts för en mängd potentiella föroreningar. Förpackningarna sorteras efter polymertyp (plasttyp), men även inom en specifik polymertyp där det finns variationer som ger en begränsning/visuell effekt på slutprodukten. Vilket gör att vi inte kan förvänta oss exakt samma resultat som om vi använder oss av virgin plast.  

PCR-PET och PCR-PE finns tillgängligt på marknaden men det finns endast en begränsad mängd som är certifierad för livsmedelskvalitet. PCR-PP med livsmedelsgodkännande finns endast som import för närvarande.

PCR-PET (polyetylentereftalat)

Normalt tillsätts en specifik mängd PCR som blandas ut med virgin polymer, men man kan använda upp till 100% PCR.

Det finns ett antal skillnader mellan PCR-PET och virgin PET som blir tydligare beroende på mängden återvunnen plast som använts. Två huvudsakliga skillnader:

  • det blir färgskiftningar och inneslutningar på slutprodukten, det varierar från batch till batch (men man kan även se det med inom en och samma batch). Variationen kommer från basmaterialet/granulaten som av naturliga skäl har en viss färgskillnad. PCR-PET har vanligen en färgvariation som går åt en grön, blå eller grå färgton.
  • det förekommer även plastsubstanser som inte kommer från PET i granulaten (som har blandats upp i återvinningsprocessen). Dessa små partiklar visas som svarta små korn (kolavlagringar) i materialet.

Färgskillnad

Leverantörer av PCR-PET mäter färgen på deras material med en spektrofotometer. Färgstandarder kan skapas till en viss del, men då efter en given procentandel av PCR. Som är avgörande för slutresultatet.

Så den potentiella färgvariationen förknippad med PCR-material kan beskrivas som "signifikant" om du kör 100% PCR-PET och mild om den körs med 30% PCR-PET. (Men det kommer att variera från batch till batch och till och med inom en batch).

Inneslutningar

Små svarta korn (inneslutningar) är en konsekvens av återvinningsprocessen (kol =rester av annat plastmaterial från återvinnings processen). Basmaterialets grundsammansättning kommer att påverka slutprodukten. Det är därför inte möjligt att tillämpa en AQL (acceptabel kvalitetsgräns) eftersom det är både oförutsägbart och karakteristiskt för återvinningsprocessen.

Även kundspecifika produkter kommer att variera från Batch till batch eftersom att råvaran varierar. Det är inget som producenten kan påverka så det är viktigt att vara medveten om det när man beställer produkter som tillverkats med återvunnen plast.

PCR-PE (polyeten)

PCR-PE blir allt vanligare och tillgängligheten ökar. Kvalitén har förbättrats men materialets natur gör att färgvariationen är större än för PCR-PET.

Som med allt återvunnet material (PCR) så finns det fysiska och visuella variationer i varierande grad. Eftersom granulaten innehåller varierande färger/nyanser som mixats under produktion och som blandas ut slumpmässigt i batchen under produktionen. (Därav finns ingen möjlighet till AQL i dagsläget). Det kan även förekomma en doft vid användning av HD PCR den ökar beroende på hur stor procentandel som används. Det är inget man kan påverka i dagsläget.

Även kundspecifika produkter kommer att variera från Batch till batch eftersom att råvaran varierar. Det är inget producenten kan påverka så det är viktigt att vara medveten om det när man beställer produkter av återvunnen plast.

PCR-PP (polypropen)

Precis som PCR -PE så tenderar den naturliga opaciteten i PP att maskera färgskiftningarna men den finns fortfarande där. PCR-PP är ofta infärgad för att dölja färgvariationen. PP finns i flera olika varianter som har olika smältpunkter. Vilket gör att en allmän blandning av PCR-PP kanske inte passa för alla komponenter och produkterna behöver testas.

I dagsläget kan man inte klassificera PCR-PP som Livsmedelsgodkänt på grund av att man inte kan särskilja plastförpackningar tillräckligt bra i återvinningsprocessen. De vill säga att man inte kan sortera förpackningar som använts för livsmedel från förpackningar som använts för exempelvis kemiska produkter.  

Sammanfattning

Nedan följer en beskrivning som påvisar skillnaden mellan den färdiga produkten och mängden återvunnet material som har använts:

Om man köper en infärgad % PCR produkt så bör man vara medveten om ovanstående begränsningar finns och att de styrs av mängden återvunnet material som används.

PCR-marknaden utvecklas varje dag på grund av den höga efterfrågan, tillgängligheten och materialkostnaderna ändras regelbundet.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

cross