Allmänt omkring plast

 

HDPE & PE

Etenplast / Polyetelene

Mjuk termoplast transparent till opak med mycket god slaghållfasthet och böjtålighet. Har god resistens mot de flesta kemikalier även starkt frätande, med undantag för höga koncentrationer av saltpetersyra och svalvelsyra samt starka lösningsmedel som trikloretylen (med fler klorkolväten) och terpentin. Går utmärkt att infärga.

Materialet tål mellan ca. +80ºC och -40ºC.

OPAK – genomsynlig men ej glasklar.

Ovanstående redovisnings egenskaper är i huvudsak inhämtad från råvaruleverantören. Vissa variationer kan förekomma beroende på vilket råvarufabrikat som använts. Vi hoppas vår sammanställning kan vara till hjälp, men rekomenderar våra kunder att i tveksamma fall låta testa förpackningens lämplighet med hänsyn till innehållet.

PET

Polyester / Polyetenterephtalat

Glasklar och okrossbar. Bra barriäregenskaper samt utmärkt resistens mot aromatiska och alifatiska kolväten. Ej toxikologisk. Går utmärkt att infärga.

Materialet tål mellan ca. +60ºC och -40ºC.

Ovanstående redovisnings egenskaper är i huvudsak inhämtad från råvaruleverantören. Vissa variationer kan förekomma beroende på vilket råvarufabrikat som använts. Vi hoppas vår sammanställning kan vara till hjälp, men rekommenderar våra kunder att i tveksamma fall låta testa förpackningens lämplighet med hänsyn till innehållet.


PP

Propylenplast / Polypropylene

Styv termoplast transparent till opak med god tryck-, böj och draghållfasthet vid normal temperatur, men blir sprödare i kyla. Har god resistens mot svaga syror, alkalier, alkohol, aromatiska oljor, ammoniak m.m. Tål ej tri, salpetersyra 90%, terpentin, koltetraklorid och andra klorkolväten. Går utmärkt att infärga.

Materialet tål mellan +120ºC och -40ºC och kan därför steriliseras vid temperaturer över 100ºC

OPAK – genomsynlig men ej glasklar. Samtliga kvaliteter är livsmedelsgodkända.

Ovanstående redovisnings egenskaper är i huvudsak inhämtad från råvaruleverantören. Vissa variationer kan förekomma beroende på vilket råvarufabrikat som använts. Vi hoppas vår sammanställning kan vara till hjälp, men rekomenderar våra kunder att i tveksamma fall låta testa förpackningens lämplighet med hänsyn till innehållet.