Min lista Listan är tom
NordicPack

ISO Certifieringar

Certifieringar

Kvalitet och Miljö är högt prioriterat hos Nordic Pack. Vi är sedan 2005 certifierade enligt ISO 9001:2015 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö). Vi arbetar ständigt med att förbättra och förfina våra processer inom respektive område.

Som ett led i standarden har vi kontinuerliga revisioner som bekräftar vår kvalitet. Exempelvis utförs årliga leverantörsbedömningar, detta för att ge oss och er som kund entrygghet i hela kedjan, från tillverkning av produkt till leverans till slutkund. Har ni som kund specifika frågor kring vårt ledningssystem är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@nordicpack.com.

Vi arbetar också med att ständigt minska vår miljöpåverkan, detta genom att mäta och utvärdera våra betydande miljöaspekter. Det kan handla om att effektivisera vår logistik, vilka typer av förpackningar vi säljer till hur vi väljer att värma upp våra lokaler.

cross