Min lista Listan är tom
NordicPack

Vanliga frågor Hållbarhet

Vanligt förekommande frågor Hållbarhet

Vid förpackning av livsmedel

Är våra glasförpackningar livsmedelsgodkända?

Samtliga Nordic Packs glasförpackningar är livsmedelsgodkända. Vi säljer även vissa typer av glasförpackningar som är godkända för läkemedel och liknande.

Är en plastburk/flaska livsmedelsgodkänd om det är PCR i den?

Ja, en förpackning kan vara godkänd för livsmedel om den har någon del PCR (PCR=återvunnet material). I dagsläget är det endast PET som är godkänt för detta.

Är glas mer miljövänligt än plast?

Detta är en svår fråga att svara på. På ett sätt kan man säga att glaset är mer miljövänligt eftersom glas till stor del är tillverkat av material (bl.a sand och soda) som går att återvinna i princip hur många gånger som helst, plast går inte att återanvända i samma utsträckning. Dock krävs normalt sett inte lika mycket energi för att tillverka en plastförpackning. Så beroende på vilken del i produktens livscykel man kikar är svaret lite olika.

Allmänt om återvunnen plast & glas

Hur många % återvunnet glas är det i era glasflaskor/burkar?

Detta skiljer sig från olika glasbruk. Men en tumregel är att ca 50-90% glaskross används vid tillverkning av en ny förpackning. I Sverige återvinns dryga 90% av allt glas som sätts på marknaden, det som inte går tillbaka och blir nytt glas används till annan form av tillverkning.

Hur många % återvunnen plast kan man få i era plastburkar/flaskor?

Detta beror på vilket material och tillverkare som avses. PET är den plast där detta är som mest flexibelt och tillgängligt. Här kan man i regel få 25/50/75/100% i återvunnet material. PET är även den plast idag, som går att få livsmedelsgodkänd, när det kommer till återvunnet. Branschen rekommenderar idag att man inte överskrider 50% återvunnet material för att bibehålla kvalitén samt säkra tillgång av PCR (PCR=återvunnen plast) på marknaden.

Kan man få en flaska i 100% återvunnen plast?

Ja, absolut.

Finns det infärgad PET som kan återvinnas?

För att en PET förpackning ska återvinnas till en ny förpackning kan denna ej vara infärgad.
OBS! Om förpackningen har ”Carbon free black”, kan NIR-teknologin känna igen plastprodukten och sortera den för återvinning. Fråga oss gärna mer om infärgning och återvinning.

Vart tillverkas era förpackningar?

Våra förpackningar tillverkas framförallt av ledande tillverkare på den Europeiska marknaden. För att vi på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt ska kunna sälja dessa på den svenska marknaden är våra tillverkare framför allt lokaliserade av norra delen av Europa.

Vad är klimatavtrycket (Co2 avtryck/footprint) på en glasflaska/plastflaska?

Detta är mycket svårt att ge ett generellt svar på. Vissa av våra tillverkare har sofistikerade system som kan mäta detta, andra inte. Dock brukar vi rekommendera att man som kund kan arbeta i en viss riktning, för att förpackningen ska ha så litet klimatavtryck som möjligt. Det kan t.ex handla om att välja en förpackning som tillverkas nära där den ska säljas. Men även att man kan välja en förpackning med återvunnet material.

Hur påverkas klimatavtrycket (CO2 avtryck) om jag väljer era ölflaskor?

Majoriteten av våra ölflaskor produceras i Norden vilket halverar klimatpåverkan i jämförelse med flaskor som produceras utanför Norden. Vår leverantör (Ardagh) har använt Rise som oberoende part för utvärdering av deras CO2-certifieringsverktyg.  Dessutom använder vår leverantör grön el vilket ger 0 klimat-påverkan. Tillskillnad från fabriker utanför Norden som fortfarande använder bland annat kolkraft

Fördelar & nackdelar

Vad finns det för fördelar och nackdelar med glasförpackningar?

En stor fördel med en glasförpackning är just det egenskaperna glaset besitter. Det händer i stort sett ingenting med glaset över tid, och det går att förpacka livsmedel som då också håller väldigt länge. Vilket i sin tur bidrar till ett mindre matsvinn.
Glaset är även 100% återvinningsbart och vi i Sverige har ett fantastiskt system för just återvinning. Många pekar även på att glaset många gånger kan ge en känsla av exklusivitet, vilket då givetvis är en stor fördel i sättet att marknadsföra sin färdiga produkt. Nordic Pack kan även erbjuda glas från Sveriges enda kommersiella glasbruk! Nackdelen är att glas är bräckligt, tappar man det i golvet går det lätt sönder. Kan i vissa fall vara tungt att hantera i en produktion till exempel.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med plastförpackningar?

Finns många fördelar med en plastförpackning. Ofta lätt att hantera. Tillverkningen är relativt flexibel när det kommer volym och olika typer av ad on´s. Det går numera även att få en plastförpackning i 100% återvunnet material. Det är ofta billigare att transportera en plastförpackning då dessa inte sällan går att stapla i varandra och är relativt lätta. Nackdelen är att plastförpackningar är tillverkat av ett fossilt material så länge det inte är återvunnen plast. Det finns i nuläget en begräsning i vilka återvunna plastmaterial man kan använda till olika innehåll. Många återvunna plaster är till exempel ej förenliga med olika läkemedel eller livsmedel. Däremot finns det en rad områden där återvunnen plast lämpar sig utmärkt som inom branscher som kemisk-teknisk industri och personal care.

Finns det fördelar med monomaterial i en förpackning?

Det finns en stor fördel i att välja en förpackning som är tillverkas i endast ett material (monomaterial). Förpackningar tillverkade i olika material, till exempel kartong+plast går inte idag att återvinna på samma sätt som en förpackning endast tillverkad i kartong eller plast. Dessa går då i stället till förbränning.

cross